ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen web sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

1. Taraflar

a) www.suespadril.com web sitesinin faaliyetlerini yürüten İkitelli Org.San.Bölg. Saraçlar San.Sitesi No:45 Başakşehir-İstanbul adresinde mukim KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle www.suespadril.com olarak) anılacaktır.

b) www.suespadril.com web sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ün sahip olduğu web sitesi www.suespadril.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.suespadril.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www.suespadril.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.suespadril.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.suespadril.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.suespadril.com web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.suespadril.com web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.suespadril.com web sitesi yazılım ve tasarımı KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından www.suespadril.com web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve SUESPADRİL web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. SU ESPADRİL web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SUESPADRİL web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya SUESPADRİL web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. KARMA AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. ihtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR